Stichting Oude Schildertechnieken

SOST

De Stichting Oude Schildertechnieken wil het ambacht weer een belangrijke plaats gaan geven in de hedendaagse schilderkunst.

Onder oude schildertechnieken verstaan wij het werken met zelfgemaakte verf, mediums, onderlagen en de toepassingen daarvan op schilderijen en kunstwerken.

Ons doel is het bereiken van een breed publiek. Daaronder verstaan wij professionele kunstenaars, academiestudenten, amateur kunstenaars en geïnteresseerden, alsook het publiek dat niet zo bekend is met kunst.

Wij zijn er van overtuigd dat het opnieuw gebruiken van oude en natuurlijke materialen een belangrijke rol kan spelen bij het vernieuwen van de hedendaagse schilderkunst. Wij willen laten zien dat cultureel erfgoed springlevend kan zijn.

De Stichting Oude Schildertechnieken, kortweg aangeduid als SOST is opgericht in december 2008 en zetelt in 's‑Hertogenbosch.